Tilbygg og påbygg

Vi er et entreprenørfirma i Askim som tar store og små oppdrag innen renovering, nybygg og tilbygg. Vi arbeider hovedsakelig i Oslo, Akershus og Østfold.

Tilbygg til eksisterende eiendom

For mange kan det være ønskelig å utvide eksisterende bolig med et tilbygg.

  • Tilbygging av et inngangsparti
  • Utvidelse av en stue
  • Utvide med et kontor
  • Flere soverom på bakkeplan

Slike prosjekter vi har god erfaring med. Vi kan være en god samarbeidspartner og bidra med verdifulle innspill – og selvsagt utføre vårt håndverk slik at både du og vi kan være stolte av resultatet.

Påbygg av eksisterende eiendom

Mange har boligen eller eiendommen sin på et sted de er blitt glad i, en plass som passer for dem på grunn av beliggenhet, nærmiljø eller gode naboer. Men over tid endrer behovene seg og den boligen som opprinnelig kanskje var mer enn bra nok, dekker ikke behovet. Påbygg kan være en fin mulighet hvis du vil unngå å bruke mer av tomten til huset, eller du ønsker bedre utsikt. Ofte er det jo også slik at taket er klart for utskifting likevel.