Renovering av skoler, barnehager, næringsbygg, bolig og fritidsbolig

Vi er et entreprenørfirma i Askim som tar større oppdrag innen renovering. Vi arbeider hovedsakelig i Oslo, Akershus og Østfold.

Hvorfor velge oss?

Vi utfører det aller meste av innvendige og utvendige renoveringsarbeider. Vi benytter oppdaterte byggemetoder og det siste av nyttig verktøy for et optimalt resultat. Vi stiller opp med håndverkere, bidrar med råd og innspill og følger deg selvfølgelig tett opp gjennom hele renoveringsprossesen.

Om restaureringsprosessen

Å restaurere en bygning vil si å helt eller delvis tilbakeføre den til en tidligere tilstand. Mange hus er gjennom årene blitt modernisert og tilført detaljer som ikke står i stil med byggeperioden. Om drømmen er orginale trekk og autentisk stil, vil restaurering være et godt alternativ. Et problem mange sliter med er sopp og råteskader, enten det er i bunnsvill, vegger, etasjeskiller eller tak.

Hvordan vi jobber

Vi kan hjelpe deg med å fjerne uønskede tilføyelser og samtidig rekonstruere tapte elementer eller overflater. Våre medarbeidere har erfaring fra mange ulike prosjekter og kan derfor gi gode pris og tidsestimater før arbeidet begynner. Slik er du sikker på at budsjettet holder og du trygt kan be oss sette i gang.

Freda bygninger

Alle kulturminner bygget før år 1536 og år 1650 er automatisk fredet etter kulturminneloven. Kulturminner yngre enn 1650 kan fredes etter kulturminneloven hvis de anses som kulturhistorisk eller har nasjonal verdi(arkitektonisk). Dette heter vedtaksfredning.